Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

80. rocznica deportacji jeńców sowieckich do Auschwitz

29-10-2021

Sesja edukacyjna poświęcona losowi sowieckich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej - m.in. w obozie Auschwitz, publikacja lekcji internetowej o historii obozu w języku rosyjskim, a także upamiętnienie sowieckich jeńców przy pomniku na terenie byłego obozu Auschwitz - to wydarzenia związane w obchodzoną w październiku 80. rocznicy deportacji jeńców sowieckich do Auschwitz.

 

Lekcja o historii...
Upamiętnienie przy...
Upamiętnienie przy...

W sesji online, która odbyła się 28 października i była tłumaczona  na języki angielski, rosyjski i ukraiński, wzięło udział kilkaset osób.

Podczas sesji prof. Grzegorz Motyka wygłosił wykład w którym przybliżył skomplikowaną problematykę jeńców sowieckich głównie w oparciu o polską historiografię. W okresie od czerwca 1941 r. do końca II wojny światowej do niemieckiej niewoli trafiło, ok. 5 milionów jeńców sowieckich. Jeńcy ci stanowili drugą po Żydach pod względem liczebności grupę, która padła ofiarą masowej zbrodni. Umierali z głodu, chłodu i chorób w setkach obozów jenieckich w III Rzeszy i na terenach okupowanych. Co najmniej pół miliona zmarło na ziemiach dzisiejszej Polski. Jeńcy stanowili pierwszą pod względem liczebności grupę obcokrajowców uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Równocześnie jednak część jeńców zapisała się niechlubnie, tworząc po przejściu na służbę niemiecką formacje pacyfikujące Powstanie, czy służąc w obozach zagłady.

Podczas panelu dyskusyjnego dr Renata Kobylarz-Buła mówiła o losach jeńców w obozie Lamsdorf, Beata Siwek-Ciupak przedstawiła ich losy na Majdanku, a dr Jacek Lachendro w obozie Auschwitz. Dyskutowano również o stanie wiedzy w Polsce, Rosji, na Ukrainie czy Białorusi na temat traktowania jeńców sowieckich i ich eksterminacji. W ostatniej część sesji dr Maria Martyniak omówiła ślady po jeńcach sowieckich na terenie byłego obozu w Auschwitz.

Wcześniej tego dnia, przy pomniku i mogile na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, upamiętniono sowieckich jeńców pomordowanych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.

Na stronie internetowej Muzeum opublikowano także rosyjskie tłumaczenie lekcji „Auschwitz — obóz koncentracyjny i zagłady”, która przybliża najważniejsze tematy z historii Auschwitz

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Autorami lekcji są naukowcy z Centrum Badań Muzeum: dr Jacek Lachendro oraz dr Piotr Setkiewicz. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza dotyczy Auschwitz jako obozu koncentracyjnego — jego założenia, rozbudowy i funkcjonowania, a także różnych grup więźniów. Wśród poruszanych tematów są m.in. wyżywienie i odzież, warunki mieszkaniowe, praca w obozie, kary, egzekucje, jak również pseudomedyczne eksperymenty. Część druga dotyczy masowej zagłady Żydów w Auschwitz. Podzielona jest ona na kilkanaście rozdziałów dotyczących nie tylko budowy i funkcjonowania komór gazowych i krematoriów, ale także więźniów Sonderkommando, maskowania zbrodni, kwestii bombardowania obozu oraz liczby ofiar.

Do Auschwitz Niemcy deportowali co najmniej 15 000 jeńców sowieckich. Jeńcy byli wyjątkową grupą ofiar obozu, to oni doświadczyli masowych rozstrzeliwań, jak i zbiorowego katowania. Im, jako pierwszym, tatuowano na ciele numery zastępujące imiona i nazwiska, stali się też ofiarami pierwszych prób masowego zabijania ludzi trującym gazem Cyklonem B. O ich losach opowiada nasza lekcja internetowa.