Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

55. rocznica likwidacji obozu cygańskiego

02-08-1999

55. rocznica likwidacji obozu cygańskiego. Na towarzyszące temu wydarzeniu uroczystości upamiętniające przybyli m.in.: doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, marszałek senatu RP Alicja Grześkowiak, prezes Stowarzyszenia Romów Polskich Roman Kwiatkowski, przewodniczący Centralnej Rady Romów Niemieckich Romani Rose, ambasador Izraela Ygal Anebi, i inni przedstawiciele organizacji romskich i placówek dyplomatycznych.

Przypomnieli oni, że w czasie II wojny światowej Romów, podobnie jak Żydów, mordowano tylko z powodu przynależności etnicznej. Naszym zadaniem, stwierdzono, jest niedopuszczenie do tego, aby jeszcze raz ludzie ludziom zgotowali ten los. Stąd też waga takich spotkań: nie wolno nam zapomnieć - to nasz obowiązek i prawo. Uczestnicy spotkania podkreślili, że człowiek zwyciężył w tym miejscu podeptania godności ludzkiej, o czym świadczy obecność Romów na terenie byłego "cygańskiego obozu familijnego".

Romani Rose zwrócił uwagę, że rząd Niemiec nie objął opieką romskich ofiar nazizmu, tak jak uczynił to w przypadku Żydów i zaapelował do niemieckich przemysłowców, aby jak najszybciej znaleźć sposób wypłacenia odszkodowań przymusowym pracownikom III Rzeszy Podczas składania wieńców pod pomnikiem na skrzypcach grał wirtuoz skrzypiec Josef Czoczi, z romskiej budapeszteńskiej orkiestry symfonicznej, która dzień wcześniej, w ramach rocznicowych obchodów, dała w Krakowie koncert.