Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz

14-06-1999
Uroczystości rocznicy przybycia pierwszego transportu. Przebiegły one w cieniu wizyty papieskiej. Uroczystości zakończyły się nabożeństwem w kościele w Harmężach i zwiedzeniem znajdującej się w jego podziemiach wystawy Mariana Kołodzieja, byłego więźnia Auschwitz.

Specjalista od Romów w waszyngtońskim muzuem Holokaustu

12-06-1999
Prof. zwycz. dr Wacław Długoborski, kurator ds. naukowych Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, przez dwa miesiące przebywał na stażu naukowym w Centrum Badań nad Holocaustem w Waszyngtonie, gdzie zbierał materiały związane z prześladowaniami i eksterminacją Romów na okupowanych terenach ZSRR oraz Europy środkowo- i południowo-wschodniej z myślą zarówno o przygotowaniu ekspozycji przyszłego pawilonu romskiego, który mieścił będzie się na terenie byłego KL Auschwitz, jak i o własnych badaniach naukowych.

"Polskie obozy koncentracyjne"

30-05-1999
W listopadzie 1998 w australijskim "The Australian" pojawia się artykuł Blessed be their names, w którym w jednym z fragmentów mówi się: "The beatification in 1971 of Maximilian Kolbe, who died in a Polish concentration camp/umarł w polskim obozie koncentracyjnym/ in 1941, attracted controversy because of allegations that he had been guilty of anti-semitism as a journalist before war"

Nowa ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady

20-05-1999
Prezydent RP podpisał ustawę o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, regulującą również sprawę strefy ochronnej wokół Muzeum.

XI Marsz Żywych

20-05-1999
Wzięło w nim udział około 1600 uczestników, w tym kilkuset Polaków. Jest to pierwszy marsz z tak dużą liczbą młodzieży nieżydowskiej.

Złoty Krzyż Zasługi dla Jonathana Webera

15-05-1999
Jonathan Weber, prof. Uniwersytetu Oksfordzkiego, członek Międzynarodowej Rady Muzeum został odznaczony złotym krzyżem zasługi. Żona otrzymuje srebrny krzyż zasługi. Odznaczenia zostają wręczone przez polską ambasadę w Londynie w uznaniu ich wkładu w rozwój stosunków polsko-żydowskich.