MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Studia

Studia podyplomowe „Totalitaryzm — Nazizm — Holokaust”

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, organizuje studia podyplomowe. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, nazizmu i Holokaustu, doskonalenie zawodowe nauczycieli, przygotowanie słuchaczy do prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także kształtowanie umiejętności przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży wychowywanej do życia w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym.

Czytaj całość

Studia podyplomowe „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”

Od roku akademickiego 2015/2016 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizuje co semestr kolejne edycje studiów podyplomowych „Relacje chrześcijańsko-żydowskie”.