Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Warsztaty

Interaktywne zajęcia prowadzone przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, będące uzupełnieniem zwiedzania terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz lub zdalnego pobytu studyjnego

Każdy warsztat opiera się na aktywnej pracy z użyciem relacji świadków, zdjęć lub dokumentów uzupełnionych przez teksty źródłowe. Celem warsztatów jest pogłębiona refleksja o różnych aspektach świata obozu,  o człowieku, który znalazł się w tej rzeczywistości oraz o indywidualnym wymiarze tragedii Auschwitz, na który składają się emocje i dylematy wewnętrzne więźniów.

Każdy warsztat zawiera takie elementy, jak wprowadzenie do tematu, praca w grupach w oparciu o wybrane materiały, prezentację przez uczestników wyników refleksji oraz podsumowującą dyskusję moderowaną przez edukatora.

Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Czas zajęć: 1,5 godz. 
Koszt: 242 zł w j. polskim, 338 zł w j. obcym.

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: pobyty.studyjne@auschwitz.org, study.visits@auschwitz.org
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

„Jestem zdrów i czuję się dobrze- korespondencja więźniarska”

Korespondencja prowadzona przez więźniów Auschwitz miała formę propagandową oraz wypaczała rzeczywistość, do której się odnosiła, fałszując informacje na temat warunków panujących w obozie. W dobie mediów i wolnej komunikacji warto zapoznać się z tym tematem w sposób szczególny. Biorący udział w warsztatachdowiedzą się jak wyglądała korespondencja więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia. Dokonają analizy wybranych listów pod kątem pracy cenzury i przyjrzą się losom odbiorców wiadomości, rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma kontaktu z bliskimi. 

Język: polski, angielski, niemiecki
Forma: stacjonarnie, zdalnie

Historia zapisana w przedmiocie

Warsztat ma na celu przybliżenie historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz poprzez analizę historii wybranych przedmiotów należących do osób deportowanych do obozu. Podczas zajęć można zobaczyć część unikatowych zbiorów Miejsca Pamięci w formie fotografii. Każdy wybrany do zajęć przedmiot łączy się z losem konkretnej osoby i stanowi punkt wyjścia do rozmowy o rzeczywistości obozowej oraz indywidualnym doświadczeniu Auschwitz. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, Sonderkommando, prześladowania członków ruchu oporu, wysiedlenia ludności cywilnej, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, niemiecki
Forma: stacjonarnie, zdalnie

Jednostka wobec rzeczywistości obozowej

Warsztat dotyczy różnych typów postaw jakie reprezentowali więźniowie w obozie: moralność, odwaga, solidarność oraz towarzyszących im uczuć, takich jak: głód, samotność, czy poniżenie. Wiedzę na ten temat opisują relacje świadków oraz informacje z wizyty na terenie Miejsca Pamięci. Jednostkowe doświadczenia staną się punktem wyjścia do dyskusji o wpływie rzeczywistości obozowej na postępowanie uwięzionych w obozie, uwrażliwiając młodzież na kwestie osadzenia konkretnych przeżyć obozowych w szerszym kontekście tragicznej rzeczywistości Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Trauma – życie byłych więźniów po wojnie

Moment wyzwolenia był dla osadzonych punktem zwrotnym, kiedy to musieli stanąć w obliczu zarówno konsekwencji własnych doświadczeń obozowych, jak i rzeczywistości świata powojennego. Warsztat przybliża historie osób, które przeżyły obóz i opowiadały o traumie poobozowej, jej wpływie na ich życie prywatne i zawodowe oraz sposobach radzenia sobie z wyzwaniami życia po wyzwoleniu. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, Sonderkommando, eksperymenty pseudomedyczne, prześladowania członków ruchu oporu, wysiedlenia ludności cywilnej, ucieczki z obozu.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Przetrwali, by żyć” – świat po Auschwitz

Zajęcia przybliżają historie Ocalałych, którzy po wyzwoleniu, wbrew traumie poobozowej i wyzwaniom stawianym przez życie powojenne, zaangażowali się w pracę na rzecz lepszego świata. Dyskusja wokół ich życiowych wyborów oraz prób przezwyciężania tzw. syndromu pourazowego, stanowić będzie przyczynek do refleksji nad wpływem doświadczenia Auschwitz i Holokaustu na świat po wojnie oraz rolą jednostki w globalnych procesach. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, prześladowania członków ruchu oporu, ucieczki z obozu, procesy powojenne, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

„Nie bądźcie obojętni!” - przesłanie świadków Auschwitz

Warsztat ten jest przestrzenią do refleksji nad znaczeniem historii Auschwitz we współczesnym świecie. Podczas zajęć prezentowane są wypowiedzi ocalałych i ich przesłania dla następnych pokoleń. W drugiej części warsztatu młodzież zastanawia się nad aktualnością przesłań oraz możliwościami własnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak losy kobiet i dzieci, Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy i na terenach okupowanych, pamięć i upamiętnienie.

Język: polski, angielski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.

Propaganda w nazistowskich Niemczech 1933-1945

Celem warsztatu jest przybliżenie systemu propagandy w państwie totalitarnym na przykładzie III Rzeszy. W trakcie zajęć, prowadzonych z użyciem oryginalnych materiałów wizualnych, analizowana jest definicja propagandy, różnorodne środki oraz totalny charakter przekazu propagandowego i jego wpływ na społeczeństwo. Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i analizy źródeł. Wybrane materiały nawiązują do takich zagadnień, jak Holokaust i prześladowanie Żydów w III Rzeszy, prześladowanie osób niepełnosprawnych, Hitlerjugend. Ze względu na poziom trudności tekstów i skomplikowaną analizę materiałów polecamy te warsztaty dla szkół ponadpodstawowych lub uczelni wyższych.

Język: polski, niemiecki.
Forma: stacjonarnie, zdalnie.