Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Prelekcje

Prowadzone przez pracowników Muzeum. Dotyczą zagadnień związanych z systemem dokumentacji obozowej, jak również sztuki tworzonej w obozie oraz reprezentacji Auschwitz w sztuce filmowej. Obejmują wprowadzenie do tematu połączone z prezentacją wybranych archiwaliów i dzieł sztuki, a także filmów dokumentalnych, etiud filmowych i fragmentów filmów fabularnych.

Prelekcje przeznaczone są głównie dla młodzieży szkolnej. 

Czas zajęć: 1 godz.
Język: polski, angielski, niemiecki
Koszt: 166 zł w j. polskim, 224 zł w j. obcym

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: pobyty.studyjne@auschwitz.org, study.visits@auschwitz.org
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

Charakterystyka zasobu archiwalnego

Prelekcja ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najciekawszymi dokumentami ze zbiorów archiwalnych Muzeum. Uczestnicy prelekcji mają możliwość prześledzenia nie tylko funkcjonowania biurokracji obozowej, ale przede wszystkim poznania losów konkretnych więźniów, odzwierciedlonych w wybranych dokumentach. Celem prelekcji jest również przedstawienie samego archiwum, opis działalności tego działu Muzeum, z uwzględnieniem jego podstawowych zadań: przechowywanie, zabezpieczaniem, opracowywanie i udostępnianie dokumentów dotyczących historii KL Auschwitz.

Język: polski, angielski, niemiecki

Prelekcja filmowa

Prelekcja na uzgodniony wcześniej temat z historii Auschwitz i Holokaustu, składająca się z krótkiego wprowadzenia oraz projekcji filmów dokumentalnych i fabularnych. Dobór filmów uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników. Istnieje również możliwość przygotowania zestawu filmów lub montażu wybranych fragmentów na życzenie zamawiającego.

Język: polski, angielski, niemiecki

Sztuka w KL Auschwitz

Celem prelekcji jest zapoznanie odbiorców z twórczością plastyczną więźniów obozu Auschwitz. Prelekcja połączona jest z prezentacją wybranych prac plastycznych więźniów traktowanych jako dokument historii. Większość z  nich to obrazy, grafiki, rzeźby i przedmioty użytkowe powstałe w okresie funkcjonowania obozu na zlecenie władz obozowych, na potrzeby obozu, jak i na prywatne zamówienie esesmanów. Niezwykle interesującą grupę stanowią prace wykonane przez więźniów nielegalnie. Podczas prelekcji omawiane są okoliczności powstania prac oraz znaczenie twórczości w warunkach obozowej egzystencji. W ramach prelekcji prezentowane są też prace wykonane po wyzwoleniu przez artystów-byłych więźniów, świadków utrwalonych na obrazach wydarzeń, jak i artystów współczesnych zainspirowanych tematyką Holokaustu.

Język: polski, angielski

Prelekcje dodatkowe

- Media i symbolika Auschwitz (polski, angielski)

- Od dokumentu do prezentacji losu człowieka w obozie (polski, niemiecki)

- Organizacja administracji obozowej KL Auschwitz (niemiecki)